Ban Cố Vấn

Cam kết với tầm nhìn của chúng tôi về việc thúc đẩy và phát triển cộng đồng, mạng lưới cố vấn của FDA
tập hợp các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về công nghệ và kinh doanh từ khắp nơi trên thế giới.

Chủ Tịch Tập Đoàn FPT
Phó Chủ Tịch ASOCIO
Giám Đốc Chuyển Đổi Số FPT
Cố Vấn Cấp Cao Học Viện Số
Phó Tổng Giám Đốc
Thành viên Hội đồng Quản trị tập đoàn FPT
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Retail
Tư Vấn Trưởng Chuyển Đổi Số FPT
Nguyên CIO DuPont
Giám Đốc FPT Digital Academy
Giám Đốc Dịch Vụ Số FPT Digital
Giám Đốc Công Nghệ FPT
Thành Viên HĐQT FPT Retail
Chuyên Gia Tư Vấn Digital Transformation
Chuyên gia Blockchain
Kiến trúc sư giải pháp AI
Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh FPT IS