Sự Kiện Mới Nhất

Tìm hiểu thêm về các hoạt động của FDA nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số
của Việt Nam và cách chúng tôi đóng góp cho cộng đồng, chia sẻ kiến thức chuyển đổi số.

Tất Cả Sự Kiện(3)
Đối Thoại Về Chuyển Đổi Số
Business | 21 Jun, 2019
Hội Nghị Chuyển Đổi Số Toàn Cầu 2019
R&D Collaboration | 20 Jun, 2019
Hội Thảo Chuyển Đổi Số Với Nguyên CIO DuPont Phương Trầm
Business | 04 Jun, 2019