David Lang

Business | 02 Jun, 2019

Ông David Lang là Nguyên CPO của Infinity Blockchain Labs. Ông cũng là một cố vấn chuyên môn về Blockchain, người đã cung cấp tư vấn chuyển đổi kỹ thuật số và chiến lược sản phẩm cho các công ty khởi nghiệp và các công ty Fortune 100 bao gồm AT & T, Alibaba, Facebook, IBM, Cisco, Google, eBay, Walmart, Paypal và Toyota.

Là “cầu nối” giữa kinh doanh và công nghệ trong suốt mười hai năm qua, ông trở thành người cố vấn đáng tin cậy cho CXO, HĐQT, chủ sở hữu và các bên liên quan cho các công ty khởi nghiệp và Fortune 100. Ông cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên gia về chuyển đổi kỹ thuật số, chuyển đổi Agile, chuyển đổi hoạt động và dịch vụ và chuyển đổi công nghệ (Blockchain, IoT, BigData, AI / ML, DevOps (CI / CD), AWS / Azure cloud).

David Lang có một cái nhìn sâu sắc, sáng tạo để xác định, làm rõ và giải quyết các vấn đề phức tạp, quan trọng đối với thành công chiến lược của khách hàng. Với tư cách là nguyên CTO / CPO, ông đã cung cấp hệ sinh thái Thương mại điện tử từng đoạt giải thưởng, nền tảng Web và Di động có thể mở rộng và các sản phẩm phần mềm doanh nghiệp. Ông đã thiết kế và quản lý các trung tâm dữ liệu toàn cầu và cơ sở hạ tầng AWS / Azure Cloud cho các công ty Fortune 100.

Niềm đam mê của ông là thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, hoạt động hoàn hảo và đổi mới trong toàn công ty. Ông là một nhà lãnh đạo công nghệ thực hành và đã xây dựng tổ chức CNTT đẳng cấp thế giới ngay từ đầu. David Lang làm việc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để hiểu nhu cầu của họ và điều chỉnh / thiết lập định hướng công nghệ để đạt được các mục tiêu kinh doanh cho công ty. Ông được công nhận là tác nhân thay đổi mọi người, là người giải quyết vấn đề và thúc đẩy văn hóa hướng đến kết quả.

Đăng bởi: FPT Digital Academy

Leave a Reply