Trần Huy Bảo Giang

People | 03 Jun, 2019

Ông Trần Huy Bảo Giang là Giám đốc chuyển đổi của Tập đoàn FPT (CDTO) và là người đứng đầu FPT Digital, Ban Chuyển đổi số FPT. Mong muốn đem lại giá trị cho khách hàng theo cách mới, hiện tại, ông đang tập trung vào thúc đẩy kết quả kinh doanh, đổi mới và cải tiến liên tục. Ông là người dẫn đầu trong các sáng kiến chuyển đổi số cho cả FPT, các công ty con và hàng loạt khách hàng nằm trong danh sách Fortune 500.

Ông là một chiến lược gia giàu kinh nghiệm với nhiều năm nắm giữ các vai trò khác nhau. Với hơn 11 năm làm việc tại FPT Software, ông đã đánh dấu sự đóng góp của mình trong nhiều dự án lớn và quan trọng với tư cách Technical Auditor và Chief Solution Architect.

Ông từng là CTO của FPT Software, phụ trách chiến lược công nghệ, phát triển năng lực công nghệ và các hoạt động R&D. Trong thời gian này, ông lãnh đạo Đơn vị Giải pháp và Công nghệ (STU), một đơn vị chuyên môn gồm các kiến trúc sư kỹ thuật, kiến trúc sư giải pháp, kiến trúc sư doanh nghiệp và nhà khoa học.

Đăng bởi: FPT Digital Academy

Leave a Reply