DX Workshop Lần Thứ 3: Nền Tảng Chuyển Đổi Số Thành Công Từ 2 Trụ Cột ITx và Px

R&D Collaboration | 04 Dec, 2019

“FPT Digital Kaizen thực sự là phương pháp tạo ra môi trường để mang tất cả nhân viên, lãnh đạo, quy trình, mô hình cùng tham gia chuyển đổi và phát triển,” Trưởng Tư vấn chuyển đổi số FPT, anh Phương Trầm chia sẻ tại hội thảo DX Workshop lần thứ 3.

Ngày 2/12 vừa qua, hội thảo DX Workshop 2019 đã diễn ra tại F-Town 3 với sự tham dự của gần 100 khách mời là lãnh đạo cấp cao và cán bộ chuyển đổi số chủ chốt đến từ các công ty thành viên của FPT.

Tiếp nối thành công của bước đầu của 10 tháng triển khai chiến lược chuyển đổi số trên toàn tập đoàn, trong giai đoạn tiếp theo các công ty thành viên sẽ bước vào giai đoạn ITX và PX: chuyển đổi IT và chuyển đổi con người.

Anh Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT chia sẻ tại DX Workshop lần thứ 3 

Mở đầu chương trình, anh Trương Gia Bình, Chủ tịch tập đoàn FPT, đã chia sẻ những điểm nóng mà FPT cần tập trung tác chiến: thành lập các Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence), ưu tiên thực hiện ITX và đưa con người thành yếu tố chiến lược trong hành trình chuyển đổi số.

Nhìn nhận 10 tháng vừa qua, FPT đã có nhiều bước tiến đáng kể, chiến lược kinh doanh và chiến lược chuyển đổi số đã có sự ăn khớp và phối hợp hiệu quả, đem lại kết quả khả quan. Vận hành Xuất sắc, Nâng cao Trải nghiệm Khách hàng, và Tái sáng tạo Mô hình Kinh doanh là những mục tiêu đã được các công ty thành viên (CTTV) FPT chú trọng thể hiện qua các dự án: tái thiết hệ thống hạ tầng thông tin và giám sát hệ thống của FRT, FPT Play, Fox Step của FTEL, số hoá giảng dạy và quản trị nhà trường của FE, v.v

Transformation là Từ đâu đến đâu và Bằng cách nào ?

Để bắt đầu hành trình Chuyển đổi số, “sư phụ” Phương Trầm nhấn mạnh, “Transformation là từ đâu đến đâu và bằng cách nào.” Câu hỏi bằng cách nào là rất quan trọng bởi việc thay đổi luôn có nhiều rào cản và thử thách, kể cả nhìn thấy được và tiềm ẩn.

“Sư phụ” Phương Trầm nhận định FPT sẽ có thể mau chóng chuyển đổi số và giúp cho khách hàng của mình cùng chuyển đổi số thành công

Đối với chuyển đổi số, các vấn đề trọng yếu nhất bao gồm cross-leardership, cross-function process, con người và văn hoá tập trung vào khách hàng. Xây dựng được văn hoá tập trung vào khách hàng thì lãnh đạo, quy trình và con người, tất cả sẽ làm mọi việc cần thiết để đem lại những điều tốt nhất cho khách hàng.

Điều khiến FPT khác biệt so với các công ty tư vấn khác chính là các năng lực cốt lõi. Quy trình làm chuyển đổi số là LDTA (Learning, Doing, Teaching & Audit to Improve), thì chỉ có FPT đạt được đến bước Audit to Improve – Tái kiểm định để nâng cấp. Thấu hiểu được tất cả những điểm trên, FPT sẽ có thể mau chóng chuyển đổi số và giúp cho khách hàng của mình cùng chuyển đổi số.

Business Blueprint và Digital Blueprint

Anh Phương Trầm cho biết, nhiệm vụ của lãnh đạo là tạo ra môi trường và FPT Digital Kaizen thực sự là phương pháp tạo ra môi trường để mang tất cả nhân viên, lãnh đạo, quy trình, mô hình cùng tham gia chuyển đổi và phát triển. FPT Digital Kaizen là cách tiếp cận nhanh và nhất quán với tương lai.
Trong FPT Digital Kaizen, chuyển đổi số thực sự là cuộc đàm thoại liên tục giữa business và IT. Do đó, doanh nghiệp cần có Business Blueprint và Digital Blueprint để phối hợp hành động.

DX Workshop 2019 thu hút sự tham dự của gần 100 lãnh đạo cấp cao và cán bộ chuyển đổi số chủ chốt đến từ các công ty thành viên của FPT

Digital Blueprint tập trung vào một số vấn đề chính: End-user computing, E2E Business Orchestration, Advanced Analytics & Business Insights, E2E Interoperability, Secure Data Orchestration và Federated Data Center Orchestrtion. Digital Blueprint giúp doanh nghiệp quản trị substaining & disruptive technology với tốc độ cao. Digital Blueprint cũng giúp doanh nghiệp xác định được mình đang ở cấp độ nào, và cần những chiến lược nào để đạt đến mức độ chuyển đổi cần thiết.

Khi nói về Digital Blueprint, chúng ta không chỉ nói về công nghệ mà còn là về tốc độ thay đổi. Digital Blueprint cần nhất quán với Business Blueprint, bắt đầu với những quy trình quan trong của khách hàng và dùng công nghệ để thực thi, giải quyết.

Nói về blueprint, có 4 quy trình mà doanh nghiệp nên ưu tiên số hoá, chuyển đổi số trước: Opportunities to Order, Order to Cash, Procure to Pay và Customer Relationship Service. Đơn giản hoá, đó là hai quy trình chính của doanh nghiệp: tạo ra nhu cầu và đáp ứng nhu cầu.

Cuối phần chia sẻ, anh Phương Trầm đã dành nhiều thời gian để trình bày rõ hơn về câu chuyện thành công của DuPont mà anh là người dẫn đầu hành trình chuyển đổi số.

Đăng bởi: FPT Digital Academy

Leave a Reply