Hội Thảo Xây Dựng Sáng Kiến Số Về Chế Biến và Thương Mại Cho Tập Đoàn Minh Phú

Business | 13 Feb, 2020

Để đưa ra kế hoạch cho chiến lược “Bắt đầu thông minh, mở rộng thần tốc”, FPT Digital và Minh Phú tổ chức chuỗi Hội thảo chuyển đổi số nhằm hoàn thiện các sáng kiến số trong 2 khâu quan trọng là Chế biến và Thương mại.

Chương trình hội thảo đầu tiên diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10-12/02/2020, tổ chức tại Nhà máy Minh Phú Hậu Giang với sự tham gia của hơn 40 cán bộ quản lý của nhà máy Minh Phú Hậu Giang cùng Bộ phận Kinh doanh thuộc Tập đoàn Minh Phú.

Trong suốt 3 ngày diễn ra hội thảo, các thành viên tham dự đã xác định các vấn đề nhức nhối và đóng góp giá trị giúp hoàn thiện các sáng kiến số trong 2 khâu quan trọng là chế biến và thương mại của Tập đoàn Tập đoàn Minh Phú.

Dưới sự dẫn dắt của các điều phối viên, 12 nhóm sáng kiến số liên quan đến quản lý giá mua nguyên liệu; giá bán thành phẩm; dự báo & kế hoạch chế biến và thương mại; quản lý năng suất chế biến, bán hàng; quản lý tài chính, truy xuất nguồn gốc được các thành viên thảo luận sôi nổi và phản hồi tích cực.

Đánh giá cao hiệu quả xuyên suốt 3 ngày làm việc, ông Chu Văn An – Tổng giám đốc Minh Phú Hậu Giang nhận xét: Chúng ta đã cùng nhau trao đổi rất nhiệt tình, đóng góp rất thẳng thắn, chia sẻ những câu chuyện thực tế để đơn vị tư vấn chuyển đổi số FPT nắm được. Trên cơ sở đó hai bên cùng phối hợp, triển khai thành công chương trình chuyển đổi số thực tế tại Minh Phú.

Hội thảo đã tổng kết hơn 150 vấn đề cốt yếu, chia làm 12 nhóm sáng kiến. Trong đó thu thập hơn 70 ý kiến bổ sung và 94% người tham dự đã phản hổi tích cực các nội dung hội thảo. ” 

Ông Nguyễn Viết Trung, Phó giám đốc kho nhà máy Minh Phú Hậu Giang cho biết, hội thảo rất hữu ích và hiểu thêm được nhiều thông tin từ các phòng ban khác.

“Hội thảo đã gợi mở được rất nhiều về chuyển đổi số và mong muốn được đi đến các hội thảo chuyên sâu hơn về các vấn đề chuyên đề cụ thể ” – bà Tạ Thị Loan, kế toán Minh Phú Hậu Giang chia sẻ sau sự kiện.

“Cần áp dụng sớm một số sáng kiến” – Ông Nguyễn Văn Di, Phó TGĐ Tài Chính Minh Phú Hậu Giang bày tỏ mong muốn.

Để thực hiện chuyển đổi số với chuỗi giá trị Minh Phú, FPT thực hiện đánh giá các quy trình xuyên suốt có ảnh hưởng đến nhiều nhóm trong chuỗi giá trị của Minh Phú. Đối với từng nhóm riêng biệt trong chuỗi giá tri, FPT đưa ra tổng quan sáng kiến số khi thực hiện có thể ảnh hưởng đến các nhóm khác hoặc đến việc quản lý tổng quát. Các sáng kiến số khi được triển khai hoàn thiện có thể mang đến ảnh hưởng đối với các nhóm trong chuỗi giá trị hoặc là nền tảng cho các sáng kiến số khác

Chuỗi hội thảo về chuyển đổi số cho Minh Phú dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra lần lượt tại các công ty thành viên trong vòng 7 tuần từ nay đến hết tháng 3/2020 nhằm đưa ra một lộ trình chuyển đổi số hợp lý theo mức độ ưu tiên mà Minh Phú đặt ra.

 

 

 

 

Đăng bởi: FPT Digital Academy

Leave a Reply