Phát Triển Bền Vững Năng Lực Chuyển Đổi Số

Business by Trần Huy Bảo Giang - CDTO FPT Digital | 07 Jun, 2019

Thay đổi và đổi mới đã là một phần máu thịt của mỗi người chúng ta. Tại FPT, ngay từ khi bắt đầu, việc thay đổi và tự đổi mới chính mình trong các lĩnh vực công nghệ đã trở thành định hướng của chúng tôi. Nhiều năm nay, FPT đã trải qua các kỷ nguyên từ Digitization, đến Digitalization và bây giờ là Digital Transformation cho khách hàng và cho chính chúng tôi. Chuyển đổi số là định hướng mà chúng tôi chú trọng tiến tới sự phát triển trong tương lai. Thông qua Chuyển đổi số, chúng tôi mang đến cho khách hàng của mình sự đổi mới và các giá trị thể hiện qua kết quả làm việc, qua đó cho thấy rõ sự nổi trội của mình so với những đối thủ khác trên thị trường toàn cầu.

Thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nhiều sự cải tiến vượt bậc trong các lĩnh vực công nghệ, có thể kể đến như công nghệ sinh học, công nghệ nano, khoa học vật liệu, điện toán lượng tử, … Ngành Công nghệ Thông tin đã, đang và sẽ luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy những cải tiến này một cách nhanh chóng và dễ quản lý hơn. Để phát triển trong thế giới này, việc mở rộng năng lực Chuyển đổi số thật nhanh là một điều tất yếu. Vì vậy, chúng tôi định vị chính mình là người tiên phong trong cuộc chiến Chuyển đổi số.

Chúng tôi chia năng lực kỹ thuật số thành 3 phần, bao gồm Digital Technologies (công nghệ kỹ thuật số), Digital Solutions (Giải pháp kỹ thuật số) và Digital Industries (ngành công nghiệp kỹ thuật số). Việc phát triển và đầu tư một cách cân bằng trong từng phần này sẽ đảm bảo mang lại sự bền vững và hiệu quả cho các dịch vụ Chuyển đổi số mà chúng tôi cung cấp.

Đối với Digital Technologies, SMAC (Social – Mobile- Analytics/Big Data – Cloud) từng là thế mạnh chủ chốt của chúng tôi trong vài năm về trước, mang lại nhiều lợi ích tích cực cho các khách hàng của chúng tôi trên toàn thế giới. Với chiến lược tại thời điểm hiện tại, tương lai gần và tương lai xa, chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghệ kỹ thuật số theo cách quản lý tốt hơn và có tầm nhìn hơn.

Ngoài SMAC (là một phần không thể thiếu của chúng tôi) thì việc tập trung vào IoT, AR/VR/MR/DR, Cognitive Computing/AI và Robotics/Smart Platforms dựa vào nền tảng SMAC sẽ là động cơ hướng chúng tôi đến kỷ nguyên kỹ thuật số.

Xây dựng công nghệ kỹ thuật số, mở rộng giải pháp kỹ thuật số, ví dụ như nơi làm việc kỹ thuật số, trải nghiệm khách hàng theo hướng kỹ thuật số, kinh doanh kỹ thuật số, … sẽ tiếp tục vừa là ready-to-use solution (giải pháp có sẵn để sử dụng) vừa là customizable solutions (giải pháp có thể tùy chỉnh), sẽ giúp cho khách hàng giảm tải việc đầu tư và thời gian tới thị trường (time-to-market).

Ngành công nghiệp Chuyển đổi số là lĩnh vực thứ ba mà chúng tôi tập trung chú trọng. Tại đây có ngành Ô tô, Ngân hàng & Tài chính, Nội dung, Truyền thông & Giải trí, Tiện ích, Y tế, Nông nghiệp, … sẽ giúp chúng tôi dẫn đầu và thay đổi nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Chúng tôi tiếp tục kết hợp với công nghệ kỹ thuật số, giải pháp kỹ thuật số và kiến thức trong từng lĩnh vực công nghiệp cụ thể để tiến tới sự đổi mới, nâng cao hiệu quả và cắt giảm chi phí một cách đáng kể.

Ngoài việc tập trung mở rộng năng lực và để lại dấu ấn trong lĩnh vực kỹ thuật số, chúng tôi nhận thấy độ bao phủ của Digital Culture ngay tại chính doanh nghiệp của mình là điều cần phải có. Tất cả mọi người trong công ty đều có thể tiếp cận với Chuyển đổi số. Chúng tôi tạo digital awareness (độ nhận biết về lĩnh vực kỹ thuật số) cho nhân viên của mình để chắc chắn công việc hàng ngày của họ đều mang thông điệp của Chuyển đổi số, và xem Chuyển đổi số là một cơ hội “hiếm có khó tìm” cho chính chúng ta và cho cả các khách hàng của mình.

Chúng tôi tin rằng thế giới đang dừng ở một thời điểm rất đặc biệt, đó là thời điểm tạo ra bước ngoặt với sự hiện diện của nhiều thứ được xây dựng tốt hơn, sẵn sàng bước vào việc kinh doanh theo nhiều hình thức khác nhau. Với việc tập trung thay đổi và đổi mới, FPT sẽ đứng lên và chiến đấu cùng các khách hàng của mình trong cuộc chiến Chuyển đổi số để mang lại một tương lai tươi sáng và hiệu quả hơn.

Trần Huy Bảo Giang

Leave a Reply